חן אלון והראל - צילום הריון ומשפחה

צילומי הריון בבית בשילוב עם צילומי משפחה למשפחת אלבז