top of page

מעיין אשל-פתאו למגזין אמהות

מתוך הפקה שצולמה למגזין אמהות , מעיין אשל-פתאו בעלת המותג MIA_P וביתה מיה

כדי לראות את ההפקה במגזין אמהות ולקרוא את הראיון עם מעין - עברו לכאן

bottom of page